เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน หากท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นโยบายการใช้คุกกี้
จำหน่ายจักรยาน เสือหมอบ เสือภูเขา อุปกรณ์จักรยาน อะไหล่จักรยาน เครื่องแต่งกาย

การจัดส่งสินค้า

เว็บไซต์ Sport For Life จะคิดค่าบริการขนส่งสินค้าจากยอดสั่งซื้อสินค้า ในแต่ละออเดอร์การสั่งสินค้าของลูกค้า โดยมีรูปแบบการคิดค่าใช้จ่ายดังนี้

กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

ยอดสั่งซื้อสินค้าค่าบริการขนส่ง
ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
จัดส่งฟรี
ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์
ตั้งแต่ 2,500 - 4,999 บาท
ค่าบริการขนส่ง 100 บาท
ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์
ตั้งแต่ 1,500 - 2,499 บาท
ค่าบริการขนส่ง 75 บาท
ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์
ตั้งแต่ 50 - 1,499 บาท
ค่าบริการขนส่ง 65 บาท
ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์
ตั้งแต่ 1 - 499 บาท
ค่าบริการขนส่ง 55 บาท

โดยราคาค่าขนส่ง จะถูกแสดงรายการในแบบฟอร์มสรุปรายการสั่งสินค้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ ก่อนขั้นตอนการชำระเงินถัดไป

ระยะเวลาและเงื่อนไขในการให้บริการจัดส่งสินค้า

  • สินค้าประเภทจักรยาน และเฟรมจักรยาน ใช้ระยะเวลาในการสจัดส่ง 5 - 7 วัน ในเวลาทำการ 9:00 - 17:00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-095-3560 (8:30 - 17:00 น.)
  • การจัดส่งสินค้าแต่ละรายการคำสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าอาจได้รับสินค้าแตกต่างเวลา และจำนวนกล่องสินค้าที่แยกตามรายการสินค้า ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับอย่างรวดเร็วและครบถ้วนที่สุด
  • หากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้า และมีการชำระเงินภายในเวลา 17:00 น. ของวันดังกล่าว สินค้าจะถูกจัดเตรียม และดำเนินการจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุดแก่ลูกค้า ภายในระยะเวลา 1 – 3 วัน *ยกเว้นสินค้าประเภทจักรยาน และเฟรมจักรยาน ใช้ระยะเวลาในการสจัดส่ง 5 - 7 วัน
  • การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้ง จากภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเกิน 5 วันทำการ บริษัทฯ จะประสานงานกับบริษัทขนส่งเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างเร็วที่สุด
  • เมื่อลูกค้าได้รับการแจ้งการจัดส่งสินค้าจาก สปอร์ต ฟอร์ ไล้ฟ์ สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ปลายทางจัดส่ง ตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง เมื่อสินค้ากำลังนำส่งโดยบริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า ได้ที่ Link : https://www.sportforlife.co.th/ordertracking/
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าผ่านระบบการให้บริการของบริษัทขนส่งเอกชน โดยใส่รหัส เลขขนส่ง ( Tracking Number ) ที่แสดงอยู่ในรายการข้อมูลสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ดังนี้
  • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า