เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน หากท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นโยบายการใช้คุกกี้
Bicycles, Road Bikes, Mountain Bikes, Bike Accessories, Bike parts, clothing

การจัดส่งสินค้า

เว็บไซต์ Sport For Life จะคิดค่าบริการขนส่งสินค้าจากยอดสั่งซื้อสินค้า ในแต่ละออเดอร์การสั่งสินค้าของลูกค้า โดยมีรูปแบบการคิดค่าใช้จ่ายดังนี้

กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

ยอดสั่งซื้อสินค้าค่าบริการขนส่ง
ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
จัดส่งฟรี
ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์
ตั้งแต่ 2,500 - 4,999 บาท
ค่าบริการขนส่ง 100 บาท
ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์
ตั้งแต่ 1,500 - 2,499 บาท
ค่าบริการขนส่ง 75 บาท
ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์
ตั้งแต่ 50 - 1,499 บาท
ค่าบริการขนส่ง 65 บาท
ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์
ตั้งแต่ 1 - 499 บาท
ค่าบริการขนส่ง 55 บาท

โดยราคาค่าขนส่ง จะถูกแสดงรายการในแบบฟอร์มสรุปรายการสั่งสินค้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ ก่อนขั้นตอนการชำระเงินถัดไป

ระยะเวลาและเงื่อนไขในการให้บริการจัดส่งสินค้า

  • สินค้าประเภทจักรยาน และเฟรมจักรยาน ใช้ระยะเวลาในการสจัดส่ง 5 - 7 วัน ในเวลาทำการ 9:00 - 17:00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-095-3560 (8:30 - 17:00 น.)
  • การจัดส่งสินค้าแต่ละรายการคำสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าอาจได้รับสินค้าแตกต่างเวลา และจำนวนกล่องสินค้าที่แยกตามรายการสินค้า ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับอย่างรวดเร็วและครบถ้วนที่สุด
  • หากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้า และมีการชำระเงินภายในเวลา 17:00 น. ของวันดังกล่าว สินค้าจะถูกจัดเตรียม และดำเนินการจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุดแก่ลูกค้า ภายในระยะเวลา 1 – 3 วัน *ยกเว้นสินค้าประเภทจักรยาน และเฟรมจักรยาน ใช้ระยะเวลาในการสจัดส่ง 5 - 7 วัน
  • การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้ง จากภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเกิน 5 วันทำการ บริษัทฯ จะประสานงานกับบริษัทขนส่งเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างเร็วที่สุด
  • เมื่อลูกค้าได้รับการแจ้งการจัดส่งสินค้าจาก สปอร์ต ฟอร์ ไล้ฟ์ สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ปลายทางจัดส่ง ตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง เมื่อสินค้ากำลังนำส่งโดยบริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า ได้ที่ Link : https://www.sportforlife.co.th/ordertracking/
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าผ่านระบบการให้บริการของบริษัทขนส่งเอกชน โดยใส่รหัส เลขขนส่ง ( Tracking Number ) ที่แสดงอยู่ในรายการข้อมูลสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ดังนี้
  • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า